Disclaimer

Deze website salarisspecialisten.nl (de Website) is eigendom van salarisspecialisten.nl V.O.F. tevens handelend onder de naam HollandsWerk, een onderneming met adres Vlietskade 1072, 4241 WC te Arkel. Salarisspecialisten.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 745558739.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Inhoud website

Salarisspecialisten.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan jou te hoeven doen. Salarisspecialisten.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is salarisspecialisten.nl niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en salarisspecialisten.nl.

Aansprakelijkheid

Salarisspecialisten.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor jouw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen jou en salarisspecialisten.nl tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.Salarisspecialisten.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en salarisspecialisten.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is salarisspecialisten.nl niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Salarisspecialisten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij salarisspecialisten.nl voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van salarisspecialisten.nl is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kun je contact opnemen met salarisspecialisten.nl via info@salarisspecialisten.nl.